XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG LÀ GÌ ?

Xét nghiệm ADN huyết thống còn được biết đến với nhiều tên gọi khác giám định ADN hay DNA. Đây được coi là phương pháp xét nghiệm hiện đại và có độ chính xác cao nhất trong việc xác định các mối quan hệ ADN giữa 2 hoặc nhiều người. Tại trung tâm xét nghiệm ADN – DNA TESTING chúng tôi phân tích thông tin ADN với 24 cặp Locus Gen đây là phương pháp xác định có độ chính xác cao nhất hiện nay.

MỤC ĐÍCH XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG

Trong nhiều trường hợp có sự nghi ngờ về mối quan hệ hoặc cần làm rõ như như trong các trường hợp thất lạc, nghi ngờ.

=> Xét nghiệm ADN được xem là giải pháp tốt nhất, chính xác nhất trong việc xác nhận mối quan hệ huyết thống.

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM DNA TESTINGS THỰC HIỆN CÁC MỐI QUAN HỆ HUYẾT THỐNG NÀO ?

HUYẾT THỐNG TRỰC HỆ: Cha/Mẹ – Con.

HUYẾT THỐNG KHÔNG TRỰC HỆ: 

>> Huyết Thống Theo Dòng Nội: Những người con trai trong dòng họ nội (NST Y) 

» Ông nội – Cháu trai; Chú/Bác – Cháu trai.

» Anh – Em trai cùng cha.

» Anh – Em trai con Chú/Bác.

>> Huyết Thống Theo Dòng Nội: Những người con gái trong dòng họ nội (NST X)

» Bà nội – Cháu gái.

» Chị – Em gái cùng cha.

HUYẾT THỐNG THEO DÒNG NGOẠI:

» Bà ngoại – Cháu trai/gái.

» Dì – Cháu; Cậu – Cháu.

» Anh/Chị – Em cùng Mẹ.

ĐỘ TIN CẬY CỦA XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG TẠI TRUNG TÂM DNA TESTINGS

Kết luận 1: Có cùng quan hệ huyết thống cha con hoặc mẹ con.

Nếu mẫu ADN giữa người Cha – Con hoặc Mẹ – Con nghi vấn khớp với nhau trên tất cả các Locus GEN, thì người này là Cha đẻ hoặc Mẹ đẻ của đứa trẻ với độ tin cậy là 99,9999%.

Kết luận 2: Không cùng quan hệ huyết thống cha con hoặc mẹ con.

Nếu mẫu ADN giữa người Cha – Con hoặc Mẹ – Con nghi vấn không khớp với nhau từ 3 Locus Gen trở lên, thì người Cha này hoặc người Mẹ này không phải là Cha đẻ hoặc Mẹ đẻ của đứa trẻ với độ tin cậy là 100%.

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG

Xem thêm: Bảng giá xét nghiệm ADN Huyết Thống